Σύνθεση Εφηβικού (2015-2016)

Αγωνιστική περίοδος 2015-2016
Παίκτες Προπονητής
Μπακόλας Πέτρος Χάρης Βουρδουμπάς
Αυδής Γώργος  
   
  Έφορος
  Νίκος Μπακόλας