Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

« Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.».

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, το νέο Δ.Σ. του Φ.Ο.Τ. διαμορφώθηκε ως εξής :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :          

 Πανόπουλος  Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   Καλόσακας Στέλιος
ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :        Παπαηλίου Απόστολος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :          Λαγού Κατερίνα
ΤΑΜΙΑΣ :         Καραμολέγκος Στέφανος
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ :    Δακτυλίδης Νικόλαος
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ :   Φράγκος Γεώργιος