• Έγινε η αρχή
  • Ήταν πολύ αργά…
  • Πολύ καλή προσπάθεια
  • Χαμηλή πτήση …
  • Κρίμα …